Neogene afzettingen in de zuidelijke Noordzee

Introductie

Deze website geeft een overzicht van een interpretatie van de Nederlandse Tertiaire en Kwartaire afzettingen. Naast beschrijving van verschillende afzonderlijk formaties zijn artikelen opgenomen over tectoniek, grondwater, sonderingen en chemie  Aan de hand van een databank van boringen, analyses en andere geo-informatie is een indeling gemaakt van deze afzettingen.
Deze informatie is in een raamwerk gevoegd wat als doel heeft een chronologische indeling te geven van de geologische zaken die speelden in de periode die plaatvond na de afzetting van de Krijt afzettingen. Voorts kan hiermee een grote hoeveelheid geo-informatie, die vanuit verschillende disciplines in Nederland bekend, is in een raamwerk worden ingepast.

Hierna is met behulp van de dateringen en het sequentieoverzicht een indeling gemaakt naar de diepteligging en daarmee de tectoniek van dit deel van het Noordzeebekken. De sequenties zijn voorts beoordeeld op hun geohydrologische eigenschappen. Deze konden weer gekoppeld worden aan hydrochemische parameters van de ondergrond. 

De site is in 2012-2015 aangevuld met documenten over het gebruik en de toepassing van sonderingen bij de interpretatie van de ondergrond. Er is wordt ingegaan op het toepassen van magnetometer sonderingen. Daarnaast zijn artikelen over de combinatie van waterspanningssonderingen en glaciale afzettingen toegevoegd.    

In het naastliggende overzicht (zie de hoofdpagina) wordt een indeling gegeven naar onderwerpen. Voor het lezen is Adobe Reader noodzakelijk.

 

Wat is de laatste tijd gewijzigd op deze website?Waterspanningsmetingen bij sonderingen is opgenomen

Een overzicht van grindgroepen in de Nederlandse ondergrond (met KMZ-file) is opgenomen

Een artikel over de toepassing van het Noordbergum effect (een mogelijk snelle methode om de weerstand van een aquitard te bepalen) is toegevoegd

Een artikel over aanwijzingen over een mogelijke, Elsterien, IJskap in Noord-Brabant en het noorden van Belgie is toegevoegd

 

Inhoud


Algemeen


Doel

Lithologie


Rupel 

Veldhoven

Breda 

Rijsbergen

Nieuweschans 

Oosterhout

Kiezelooliet

Tegelen 

Maassluis 

Scheemda 

Harderwijk 

Enschede 

Sterksel 

Urk 

Veghel 

Peelo

Regionaal


Engeland

Noordzee

Belgie

Zuid-Limburg

Nederrijnbocht

Oost-Nederland

Noord-Duitsland

Denemarken

ParijsMaas

Rijn

Oostrivier

BarentszeeNederland Paleogeen

Glaciale afzettingen in Nederland

Datering


S-5 Nederland

S-5 Engeland

S-5 Noordzee

S-5 Belgie

Lisiecki tijdvakkenDatering Neogeen

Elphidium oregonense

Thorium/Kalium

BavelienGrindgroepen

Lokaties


Ariendorf

Bekken Amsterdam

Belvedere

Karlich

Loenermark

Pakefield

Rhenen

Ulvenhout

West-Brabant

Westerhoven

Zuurland

Chemie en Grondwater


Geothermische Gradient

Geochemie Klooster

KD waarden van Nederland

Aquiferkaarten van Nederland

Kwel en Hydrologie

Pompproeven RID

Sondeeranalyse


Magnetische sonderingen

Waterspanningen U1U2

Glaciale aspecten U1

Noordbergum effect

Een Brabantse IJskap

Tectoniek


Tectoniek Zuidelijke Noordzee

Profiel door Paleogeen

Profielen

Nederland
Legenda en ligging

Profielmenu

Dikte van het Gelasien
Belgie
Legenda en ligging

Profielmenu

Drs. D.H. Edelman

Haghorst

Vragen?

 

22-6-2015