Neogene afzettingen in de zuidelijke Noordzee

Deze website geeft een overzicht van een interpretatie van de Nederlandse Tertiaire en Kwartaire afzettingen. Naast beschrijving van verschillende afzonderlijk formaties zijn artikelen opgenomen over tektoniek, grondwater, sonderingen en chemie  Aan de hand van een databank van boringen, analyses en andere geo-informatie is een indeling gemaakt van deze afzettingen.
Deze informatie is in een raamwerk gevoegd wat als doel heeft een chronologische indeling te geven van de geologische zaken die speelden in de periode die plaatvond na de afzetting van de Krijt afzettingen. Voorts kan hiermee een grote hoeveelheid andere geo-informatie, die vanuit verschillende disciplines in Nederland bekend, is in een raamwerk worden ingepast.

Recente toevoegingen:

         In maart 2019 zijn met behulp van Python (scripts toegevoegd) k-waarde kaarten voor geheel Nederland gemaakt. Met behulp hiervan kan snel een overzicht worden gemaakt van de doorlatendheid van de ondergrond per diepte traject (ten opzichte van [m NAP]).

         In Augustus 2019 is een overzicht van droogte tussen 1953 en 2018 gemaakt met behulp van Python. Deze methodiek lijkt goed vergelijkbaar te zijn met de methodiek zoals het KNMI deze toepast.

         In november 2019 is een alternatieve indeling van Qc/Wg metingen voor Nederlandse en Vlaamse sonderingen gemaakt. Op basis hiervan zal een verdere relatie tussen afzetting en bodemeigenschappen worden uitgebouwd.

In het naastliggende overzicht (zie de hoofdpagina) wordt een indeling gegeven naar onderwerpen. Voor het lezen is Adobe Reader noodzakelijk.

 

Haghorst 30-11-2019

 

info@rvde.nl